Gióp 38:7

Gióp 38:7 KTHD

trong lúc các sao mai hợp ca và các thiên thần reo mừng?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ