Gióp 38:15

Gióp 38:15 KTHD

Ánh sáng tố cáo hành tung bọn gian tà, và chận đứng những cánh tay hung hãn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ