Gióp 3:8

Gióp 3:8 KTHD

Nguyện những ai hay báng bổ— những ai có thể chọc giận Lê-vi-a-than— hãy nguyền rủa ngày ấy.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ