Gióp 3:7

Gióp 3:7 KTHD

Nguyện đêm ấy ra hoang vu tẻ lạnh; không lời vui, không một tiếng cười.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ