Gióp 3:24

Gióp 3:24 KTHD

Tôi không thể ăn được vì than thở; tiếng kêu rên của tôi tuôn đổ như nước.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ