Gióp 3:20

Gióp 3:20 KTHD

Ôi, tại sao ban ánh sáng cho người khốn khổ, và sự sống cho người đắng cay?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ