Gióp 3:17

Gióp 3:17 KTHD

Vì trong cõi chết, kẻ ác thôi gây phiền muộn, và người mỏi mệt được nghỉ ngơi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ