Gióp 3:14

Gióp 3:14 KTHD

Tôi có thể an nghỉ với các vua và các vương hầu thế gian, nơi thành trì của họ nay nằm trong đổ nát.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ