Gióp 3:13

Gióp 3:13 KTHD

Nếu tôi chết khi sinh, thì nay tôi được bình yên. Tôi đã an giấc và nghỉ ngơi mãi mãi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ