Gióp 3:12

Gióp 3:12 KTHD

Sao tôi được nằm trên lòng của mẹ tôi? Sao người cho tôi bú sữa nơi vú của người?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ