Gióp 3:11

Gióp 3:11 KTHD

Sao tôi không chết đi khi sinh ra? Sao tôi không chết khi vừa mới lọt lòng?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ