Gióp 3:10

Gióp 3:10 KTHD

Ngày đáng nguyền rủa cho mẹ hoài thai để rồi tôi ra đời chịu mọi đắng cay.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ