Gióp 29:20

Gióp 29:20 KTHD

Vinh quang tôi sẽ mãi sáng chói trong tôi, và sức mạnh tôi tiếp tục mới mẻ.’
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ