Gióp 29:11

Gióp 29:11 KTHD

Ai nghe tôi nói đều khen ngợi, Ai thấy tôi đều nói tốt cho tôi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ