Gióp 29:1

Gióp 29:1 KTHD

Gióp tiếp lời
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ