Gióp 2:12

Gióp 2:12 KTHD

Khi thấy Gióp từ xa, họ không thể nhận ra ông. Họ khóc lớn tiếng, xé áo mình, và ném bụi lên không để bụi rơi xuống đầu họ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ