Gióp 19:7

Gióp 19:7 KTHD

Tôi kêu khóc: ‘Cứu tôi!’ nhưng chẳng ai thèm đáp. Tôi kêu oan, nhưng không thấy công lý.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ