Giê-rê-mi 24:9

Giê-rê-mi 24:9 KTHD

Ta sẽ khiến tất cả dân tộc trên đất ghê tởm chúng, coi chúng là gian ác, đáng phỉ nhổ. Họ sẽ đặt những câu tục ngữ, những chuyện chế giễu, và những lời nguyền rủa về chúng trong tất cả nơi mà Ta lưu đày chúng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ