Thẩm Phán 7:17

Thẩm Phán 7:17 KTHD

Ông dặn họ: “Khi đến ngoài trại địch, anh em hãy làm theo những điều tôi làm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnThẩm Phán 7:17