Thẩm Phán 12:3

Thẩm Phán 12:3 KTHD

Khi thấy các anh không đến, tôi đã liều mạng ra trận, và được Chúa Hằng Hữu cho thắng quân Am-môn. Thế mà, hôm nay các anh còn muốn đánh tôi?”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ