Gia-cơ 3:7

Gia-cơ 3:7 KTHD

Con người đã chế ngự và có thể chế ngự mọi loài muông thú, chim chóc, mọi loài bò sát và cá dưới biển
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ