Y-sai 54:9

Y-sai 54:9 KTHD

“Như thời Nô-ê, Ta đã thề không bao giờ cho nước lụt phủ khắp mặt đất, bây giờ Ta cũng thề sẽ chẳng bao giờ nổi giận và hình phạt ngươi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ