Y-sai 54:3

Y-sai 54:3 KTHD

Vì bờ cõi ngươi sẽ phát triển cả bên trái lẫn bên phải. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm hữu nhiều nước, và các thành hoang vu sẽ có dân cư đông đảo.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ