Y-sai 54:11

Y-sai 54:11 KTHD

“Hỡi những người đang ưu phiền sầu khổ, bị sóng đời dồi dập, không bao giờ được ủi an. Ta sẽ xây lại ngươi bằng đá quý giá và đặt nền ngươi bằng tảng bích ngọc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ