Y-sai 52:8

Y-sai 52:8 KTHD

Hãy nghe, các người canh gác đang reo mừng ca hát vì trước mỗi đôi mắt của họ, họ thấy đoàn dân được Chúa Hằng Hữu đem về Si-ôn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ