Y-sai 52:5

Y-sai 52:5 KTHD

Chúa Hằng Hữu hỏi: “Bây giờ, tình trạng dân Ta sao lại thê thảm thế này? Tại sao dân Ta lại bị làm nô lệ và bị áp bức vô cớ? Những người thống trị la hét. Danh Ta bị sỉ nhục suốt ngày.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ