Y-sai 52:2

Y-sai 52:2 KTHD

Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy giũ bụi. Hãy ngồi lên ngai. Hỡi con gái Si-ôn, là kẻ bị tù, hãy tháo xích khỏi cổ ngươi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ