Y-sai 52:15

Y-sai 52:15 KTHD

Người sẽ tẩy rửa nhiều dân tộc. Đứng trước mặt Người, các vua sẽ im thin thít. Vì chúng sẽ thấy điều chưa nghe nói trước kia; chúng sẽ hiểu những điều chưa bao giờ được nghe.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ