Y-sai 52:11

Y-sai 52:11 KTHD

Hãy ra đi! Đi ngay và lìa bỏ xích xiềng nô lệ, bất cứ nơi nào con đụng đến đều ô uế. Hãy rời khỏi đó và thanh tẩy thân mình, các con là người mang khí dụng của Chúa Hằng Hữu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ