Y-sai 50:3

Y-sai 50:3 KTHD

Ta có quyền mặc áo đen cho các tầng trời, và phủ lên chúng một chiếc bao gai.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách bảo mậtcủa chúng tôi.