Y-sai 32:20

Y-sai 32:20 KTHD

Chúa Hằng Hữu sẽ ban phước lớn cho dân Ngài. Nơi nào họ gieo giống thì cây trái tươi tốt sẽ nở rộ. Bò và lừa của họ sẽ tự do ăn cỏ khắp nơi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ