Y-sai 32:11

Y-sai 32:11 KTHD

Hãy run sợ, hỡi các phụ nữ nhàn tản, vô tư lự; hãy vứt bỏ tính tự mãn. Hãy cởi bỏ áo đẹp, và mặc bao gai để tỏ sự đau buồn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ