Y-sai 26:21

Y-sai 26:21 KTHD

Kìa! Chúa Hằng Hữu đang từ trời ngự xuống để trừng phạt cư dân trên đất về tội ác của họ. Lúc ấy, đất sẽ không còn giấu những người bị giết nữa. Họ sẽ được mang ra cho mọi người nhìn thấy.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ