Y-sai 26:18

Y-sai 26:18 KTHD

Chúng con cũng thai nghén, quằn quại nhưng chỉ sinh ra gió. Chúng con chẳng giải cứu được trái đất, cũng chẳng sinh được người nào trong thế gian.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ