Y-sai 26:17

Y-sai 26:17 KTHD

Như đàn bà thai nghén quằn quại kêu la trong giờ chuyển bụng, chúng con cũng vậy trong sự hiện diện Ngài, lạy Chúa Hằng Hữu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ