Y-sai 26:13

Y-sai 26:13 KTHD

Chúa Hằng Hữu, là Đức Chúa Trời chúng con, ngoài Chúa còn nhiều chủ khác đã chế ngự chúng con, nhưng chỉ có Chúa là Đấng chúng con thờ phượng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ