Y-sai 13:5

Y-sai 13:5 KTHD

Chúng kéo đến từ những nước xa xôi, từ tận cuối chân trời. Chúng là vũ khí của Chúa Hằng Hữu và cơn giận của Ngài. Với chúng Ngài sẽ hủy diệt cả trái đất.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ