Y-sai 1:2

Y-sai 1:2 KTHD

Các tầng trời, hãy nghe! Đất, hãy lắng tai! Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán dạy: “Ta đã cưu mang, nuôi dưỡng đàn con, thế mà chúng nổi loạn chống nghịch Ta!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ