Y-sai 1:18

Y-sai 1:18 KTHD

Chúa Hằng Hữu phán: “Bây giờ hãy đến, để cùng nhau tranh luận. Dù tội ác các ngươi đỏ như nhiễu điều, Ta sẽ tẩy sạch như tuyết. Dù có đỏ như son, Ta sẽ khiến trắng như lông chiên.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ