Hê-bơ-rơ 6:16

Hê-bơ-rơ 6:16 KTHD

Người ta thường lấy danh người lớn hơn mình mà thề. Lời thề xác nhận lời nói và chấm dứt mọi tranh chấp, cãi vã giữa đôi bên.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ