Hê-bơ-rơ 3:13

Hê-bơ-rơ 3:13 KTHD

Nhưng hằng ngày, hãy khích lệ nhau—trong thời gian gọi là “ngày nay”—để không ai bị tội lỗi quyến rũ mà ngoan cố, cứng lòng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ