Ha-ba-cúc 3:14

Ha-ba-cúc 3:14 KTHD

Chúa lấy giáo quân thù đâm đầu các chiến sĩ nó, chúng kéo đến như giông bão để đánh tôi tan tác, niềm vui của chúng là ăn nuốt người hiền lành trong nơi bí mật.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ