Sáng Thế Ký 11:4

Sáng Thế Ký 11:4 KTHD

Họ lại nói rằng: “Chúng ta hãy xây một thành phố vĩ đại, có cái tháp cao tận trời, danh tiếng chúng ta sẽ tồn tại muôn đời. Như thế, chúng ta sẽ sống đoàn tụ khỏi bị tản lạc khắp mặt đất.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ