Ê-xê-chi-ên 19:3

Ê-xê-chi-ên 19:3 KTHD

Sư tử mẹ nuôi một con trong đàn lớn lên thành sư tử tơ dũng mãnh. Nó học cách săn mồi và ăn thịt người.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ