Ê-xê-chi-ên 19:2

Ê-xê-chi-ên 19:2 KTHD

Mẹ ngươi trước kia là gì? Là sư tử cái giữa đàn sư tử! Nó nằm nghỉ giữa đàn sư tử con và nuôi nấng bầy con mình.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ