Ê-xê-chi-ên 19:14

Ê-xê-chi-ên 19:14 KTHD

Lửa đã cháy qua cành, thiêu hủy trái cây. Nên nó không còn cành lớn mạnh để làm quyền trượng cho người cai trị được nữa. Đây là bài ai ca sẽ được dùng trong đám tang.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ