Ê-xê-chi-ên 19:10

Ê-xê-chi-ên 19:10 KTHD

Mẹ ngươi trước kia giống như cây nho, trồng gần dòng nước. Nó sum suê, nhiều cành xanh vì có nhiều nước.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ