Ê-xơ-tê 7:7

Ê-xơ-tê 7:7 KTHD

Vua giận dữ đứng dậy ra khỏi bàn tiệc, bước ra ngoài ngự viên. Còn Ha-man ở lại cầu khẩn Hoàng hậu Ê-xơ-tê cứu mạng, vì ông thấy rõ vua sắp giáng họa cho mình.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ