Truyền Đạo 6:5

Truyền Đạo 6:5 KTHD

nó cũng chưa hề thấy ánh mặt trời và cũng không biết gì về đời sống. Thà như đứa trẻ được bình an còn hơn lớn lên trở nên người không vui vẻ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ