Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:37

Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:37 KTHD

Vì thương yêu tổ tiên chúng ta và dòng giống của tổ tiên, Ngài đích thân đem anh em ra khỏi Ai Cập bằng những phép lạ phi thường.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ